Hulpmiddelen

Hulpmiddelen


Tijdens de behandelingen kunnen hulpmiddelen en methodes in gezet worden.

Het spreekbeentje is een praktisch hulpmiddel bij de stem- en uitspraaktraining. 

Met het spreekbeentje wordt gewerkt aan een effectief ruimere en variabele mond-/keelholte (aanzetstuk) voor zuivere klinkervorming en resonans, spiergebruik,  posities van lippen, tong, kaak en gehemelte en opwarming van de mondmusculatuur. Dankzij het minimale formaat en dunne lint is lipsluiting mogelijk. 

Taal in Blokjes wordt gebruikt voor de begeleiding van kinderen met lees- en spellingproblemen.

Het is methode- onafhankelijk en kan goed worden gebruikt bij diverse schoolmethodes.
Taal in Blokjes gebruikt kleuren voor klanken om de klanken te visualiseren.


Elk blok stelt een letter voor, de klank bepaalt de kleur van het blok.

Met behulp van deze klankblokken kunnen woorden worden samengesteld.

Doordat de structuur van de woorden op deze manier goed zichtbaar wordt,

kan het toepassen van de basisregels op een eenvoudige en overzichtelijke manier worden geoefend.Adres:

BAKEL                                          WESTERBEEK                         OPLOO

Sint Wilbertsplein 8a           schoolstraat 1                          Deken Schmerlingstraat 15

5761 BK Bakel                         5843 AG Westerbeek         5841 AM Oploo 


Email:                                             Telefoon:

info@logopedie-bakel.nl     Bakel: 06-47802355 / Oploo: