Logopedie

WERKWIJZE


Op deze pagina treft u belangrijke informatie rondom logopedie in het algemeen.Verwijzing


U kunt door uw huisarts, jeugdarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling. U kunt contact met mij opnemen via het contactformulier,  de email of door te bellen om een afspraak te maken. Neem bij de eerste afspraak de verwijsbrief mee. Op basis van de verwijzing wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekeraar (bij 18 + geldt eerst het eigen risico).


Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)


Vanaf 1 augustus 2011 is logopedische zorg ook direct toegankelijk. Ook zonder verwijzing kunt u een afspraak maken bij logopediepraktijk Bakel. In dat geval vindt er een DTL-screening plaats. Hierin worden er vragen gesteld die betrekking hebben op uw algemene gezondheid. Zijn er twijfels of bijkomende problemen dan wordt het advies gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te halen alvorens het verdere traject wordt opgestart. Het is per zorgverzekeraar verschillend of ‘directe toegankelijkheid logopedie’ mogelijk is (raadpleeg hiervoor uw polis/zorgverzekeraar).


vanaf 1 januari 2024 is logopedie direct toegankelijk vanuit alle zorgverzekeraars.  Het kan zijn dat er n.a.v. het intakegesprek toch een verwijsbrief nodig is.

 

Behandeling


De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een intakegesprek.

Ik wil u vragen om hierbij het volgende mee te nemen;

-Verwijsbrief

-Identiteitsbewijs

-Verzekeringsgegevens

-Evt. eerdere verslaglegging


Na het intakegeprek volgt meestal onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt een half uur, opgebouwd uit 25 minuten behandeltijd en 5 minuten dossiervorming. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en is het de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.


Behandelovereenkomst


Volgens de WGBO (wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) vraag ik u bij aanvang behandeling een behandelovereenkomst te tekenen. Hierin staan o.a de praktijkafspraken om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen.

 


Klachtenprocedure


U komt voor goede hulp en begeleiding. Die wil ik u graag bieden.

Ik doe er alles aan om goede zorg te verlenen.

Wilt u iets aan mij vertellen? U kunt uw klacht of opmerking op verschillende manieren aan mij bekend maken.

Via telefoonnummer: 06-47802355,

email: info@logopedie-bakel.nl,

of middels het contactformulier op deze website. Ik hoop hiermee dat problemen besproken en opgelost worden.  Als dat geen oplossing biedt, kunt u uw klacht bespreken via ‘Landelijke Klachtencommissie Logopedie in Eerstelijn’ .Aangesloten bij:

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)

Kwaliteitsregister voor paramedici.