Wie zijn wij

MELISSA VAN DAM


Melissa heeft in 2018 haar diploma behaald aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven. Gedurende de opleiding heb ik veel kennis opgedaan over spraak-/taalstoornissen bij kinderen.  In mijn laatste jaar heb ik gewerkt op het speciaal basisonderwijs waarbij ik kinderen heb behandeld die naast een spraak- en/of taalstoornis een gedragsstoornis hadden.  Tijdens mijn minor heb ik me verdiept in de signalering, diagnostiek en  behandeling van dyslexie.


sinds december 2018 ben ik werkzaam bij logopediepraktijk Bakel.

Op woensdag ben ik aanwezig op de locatie in Oploo en op de andere dagen in Bakel.


Ik heb me gespecialiseerd in OMFT en in het werken met Taal in Blokjes voor kinderen met lees-/spellingsproblemen.

In oktober 2019 heb ik mij gecertificeerd tot Jeugd Breincoach.  Hiermee kan ik kinderen begeleiden met o.a de executieve functies en over-/onderprikkeling.

ESTHER ALDERS

sinds 2009 ben ik werkzaam als logopedist. In de afgelopen jaren heb ik gewerkt als logopedist in het speciaal onderwijs en in de vrije vestiging. In deze periode heb ik veel mensen, vooral veel kinderen, mogen begeleiden in hun ontwikkeling.  in januari 2018 heb ik logopediepraktijk Bakel overgenomen.


In de praktijk werk ik met zowel kinderen als volwassenen en met uiteenlopende logopedische problematieken. Deze afwisseling houdt me scherp en maakt mijn werk boeiend en uitdagend.

 

Door middel van scholing en cursussen heb ik mij o.a. verdiept in; (Jonge) kinderen met spraakproblemen, lees- en spellingsproblemen (dyslexie), stemtraining, NmG: Nederlands met ondersteunende gebaren. Daarnaast ben ik sinds februari 2019 prelogopedist. Hierbij begeleid ik 0-2 jarige met eet-drinkproblemen. In oktober 2019 heb ik mij gecertificeerd tot Jeugd Breincoach.  Hiermee kan ik kinderen begeleiden met o.a de executieve functies en over-/onderprikkeling.


Tijdens de behandeling staat de cliënt centraal. Ik streef er naar om cliënten in een prettige sfeer positief te laten ontwikkelen. Motivatie, uitdaging en afwisseling voor alle betrokkenen vind ik belangrijk.


TeamNOËLLE RELOU


Noëlle is in 2017  afgestudeerd als logopediste aan de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven.

Naast logopediste ben ik ook afgestudeerd als begeleider binnen de gehandicaptenzorg. Binnen het logopedische werkveld heb ik ervaring opgedaan in het speciaal basisonderwijs en het werken in de praktijk.


Ik heb affiniteit met het werken met kinderen. Het is belangrijk dat het kind altijd centraal staat binnen de therapie. Vertrouwen hebben in elkaar is de basis van een effectieve behandeling. Samen kijken we wat voor behandeling past bij uw kind.


Ik heb me gespecialiseerd in fonologische en fonetische articulatietherapie middels PROMPT1. Daarnaast heb ik de cursus OMFT gedaan.


Op woensdag ben ik aanwezig op de praktijk in Bakel.

BAKEL                                           

Sint Wilbertsplein 8a

5761 BK Bakelinfo@logopedie-bakel.nl

Bakel: 06-47802355 / Oploo: 06-57969364WESTERBEEK                                  Schoolstraat 1

5843 AG WesterbeekOPLOO          

Deken Schmerlingstraat 15

5841 AM Oploo

 


Aangesloten bij:

Nederlandse Vereniging

voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)


Kwaliteitsregister voor paramedici