Luisterkind

Luisterkindwerker

Ik heb de opleiding tot Luisterkindwerker gevolgd in 2022.

Hoe gaat het in zijn werk?

  1. Ik stem me af op de persoon voor wie de Luisterkind-afstemming is aangevraagd en geef je kind de gelegenheid om via schrift te zeggen wat er gaande is in zijn/ haar leven. Dit gebeurt op afstand. Je kind hoeft niet aanwezig te zijn in de praktijk.
  2. Tijdens deze Luisterkind-afstemming kan je kind zelf aan het woord komen, kunnen de spirits die in de buurt van je kind aanwezig zijn aan het woord komen of krijg ik zelf duidelijk woorden en beelden binnen die ik omzet in woorden op papier.
  3. Tijdens deze afstemming kan ik vragen stellen. De persoon (kind/spirit) vertelt aansluitend wat er vertelt mag en kan worden. De vragen die ik stel worden wel vaak beantwoord, maar dat ligt vaak ook wel aan de aard van de vragen.
  4. Onderwerpen die bij kinderen vaak wel duidelijk worden: Schoolgedrag, leerproblemen, slecht slapen/eten/luisteren, lusteloosheid, boosheid, verdriet, moeheid, oorsprong van de band met andere familieleden, moeite met gezag, eenzaamheid, verlegenheid, bedplassen, asociaal gedrag, overgevoeligheid, eczeem of andere vormen van huiduitslag, onrust.
  5. De Luisterkind-afstemming stuur ik aansluitend via de e-mail terug naar de aanvrager.Een Luisterkind-afstemming verhelpt niet standaard alle ‘problemen’ die er spelen. Ik ben de tussenpersoon tussen ouder en kind. Ik stel me open en probeer zo duidelijk te krijgen waar de struikelblokken bij het kind zich bevinden.
Tijdens het contact met het kind kijk ik ook naar oplossingen die direct samen met het kind door te voeren zijn, stuur ik ongewenste entiteiten door naar het licht, werk ik (waar nodig) met een stukje regressie en zal ik alles inzetten wat mogelijk is, om daar te komen waar we naartoe willen.


Ouders zijn vrij om alle vragen te stellen die ze hebben. Ik neem ze ook mee in de afstemming, maar het is aan het kind of ze wel of niet beantwoord worden. Soms staan er bij het kind andere onderwerpen bovenaan het lijstje, die ik dan ook eerst aandacht zal geven. Zodra die de juiste aandacht  en energie hebben gekregen kan het zijn dat het volgende onderwerp pas aan de orde is.  Ook al staat dat onderwerp bij jou wellicht wel op de eerste plaats.


Een luisterkind afstemming is voor iedereen mogelijk. 

Als Luisterkindwerker werk ik op energetisch niveau met kinderen en volwassenen en maak ik op afstand contact van ziel tot ziel. Tijdens een Luisterkind-afstemming of gesprek luister ik naar wat jij of je kind te zeggen heeft of waarover hij of zij wil praten. Ik stem af op een diepere laag en haal tijdens het gesprek de antwoorden naar boven.

dit is ook mogelijk bij een baby in de buik of bij overleden dierbare. 


Opleiding Luisterkindwerker is van oprichtster Diana Hendriks