Wie zijn wij

TEAM

ESTHER ALDERS


Sinds 2009 ben ik werkzaam als logopedist. In de afgelopen jaren heb ik gewerkt als logopedist in het speciaal onderwijs en in de vrije vestiging. In deze periode heb ik veel mensen, vooral veel kinderen, mogen begeleiden in hun ontwikkeling.  In januari 2018 heb ik logopediepraktijk Bakel overgenomen.

Tijdens de behandeling staat de cliënt centraal. Ik streef er naar om cliënten in een prettige sfeer positief te laten ontwikkelen. Motivatie, uitdaging en afwisseling vind ik belangrijk.


Specialisaties:

 • (Jonge) kinderen met spraakproblemen
 • Lees- en spellingsproblemen
 • OMFT - afwijkende mondgewoonte
 • Stemtraining
 • NmG; Nederlands met ondersteunende gebaren
 • Pre-logopedie - 0-2 jarige met eet-drinkproblemen
 • Jeugd Breincoach 
 • Sensorische Informatieverwerking 
 • Leren leren specialist
 • Strong Kids trainer

CHEYANNE BEKKERS


In 2010 ben ik afgestudeerd als logopedist en heb sindsdien ervaring opgedaan als logopedist in de praktijk. In de afgelopen jaren heb ik gewerkt met geriatrische cliënten en cliënten met neurologische aandoeningen o.a. op de revalidatie, somatiek, PG en jonge mensen met dementie behoren tot mijn dagelijkse cliëntengroep.

In de behandeling vind ik het belangrijk dat de cliënt centraal staat waarbij er geluisterd wordt naar de hulpvraag. Een fijn werksfeer, wederzijds vertrouwen, inspraak in de behandeling en het werken volgens recente inzichten vind ik belangrijk in mijn werkzaamheden.

Vanaf januari 2024 ben ik wederom werkzaam bij Logopediepraktijk Bakel. Ik zal hier verschillende doelgroepen gaan behandelen.

Specialisaties:

 • Afasie (woordvindingsproblemen, taalbegrip/taalproductie problemen, schrijfproblemen)
 • Dysartrie ( verminderde spraakverstaanbaarheid t.g.v. een onduidelijke articulatie)
 • Spraakapraxie (onvermogen om bepaalde klanken te kunnen maken)
 • Slikproblemen
 • Stemproblemen (o.a. presbyfonie)
 • Ademhaling (lax vox methode ter verbetering van basisademhaling)
 • Logopedische klachten na Covid-19